Primer programa

Poglejmo si sedaj primer programa, s katerim preberemo dve vrednosti iz tipkovnice, ju seštejemo in rezultat zapišemo na zaslon. Če je rezultat 0, bomo skočili nazaj na prvi ukaz s pomočjo pogojnega skoka JZ:

10: IN    ; preberi prvo vrednost iz tipkovnice v R0
11: STORE 200 ; in jo shrani v pomnilnik na naslov 200
12: IN    ; preberi drugo vrednost v R0
13: ADD 200  ; prištej ji vrednost na naslovu 200
14: JZ 10   ; če je vrednost R0 0, skoči na prvi ukaz
15: OUT    ; rezultat v R0 izpiši na zaslon

Ukazi bi bili v pomnilniku v dvojiški obliki zapisani takole:

IN       1000000000000000
STORE 200   0011000011001000
IN       1000000000000000    
ADD 200    0000000011001000
JZ 10     0100000000001010
OUT      1001000000000000

VajaHitrost: 5