Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Format ukaza

Format ukaza je opis zgradbe ukaza – torej opisuje, na katera polja je ukaz razdeljen in kakšen je pomen posameznih bitov znotraj teh polj.

Lokacija operanda

Operand se lahko nahaja v registru CPE, v glavnem pomnilniku, v vhodno-izhodni napravi ali pa je del samega ukaza.

Operacijska koda

Del ukaza, ki določa, katera operacija naj se izvede.

Skočni ukaz

Ukaz, ki lahko spremeni programski števec in s tem vpliva na to, kateri bo naslednji ukaz, ki se bo izvedel.

Strojni ukaz

Ukaz, ki vsebuje navodilo, katero operacijo naj izvede centralna procesna enota in za katere operande naj se operacija izvrši.

Vrste operacij v ukazih

Operacije v strojnih ukazih CPE so: aritmetično-logične operacije, operacije za prenos podatkov, operacije za skok in druge operacije.