Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

EDVAC

Prvi elektronski računalnik s shranjenim programom.

ENIAC

Prvi elektronski računalnik, ki ga je bilo mogoče na novo programirati.

Matična plošča

Elektronsko vezje v današnjih osebnih računalnikih, ki med seboj povezuje centralno procesno enoto, pomnilnik in vhodno-izhodne naprave.

Programski števec

Register, v katerem je shranjen naslov naslednjega ukaza, ki ga mora centralna procesna enota prevzeti iz pomnilnika.

Register

Majhen pomnilnik znotraj centralne procesne enote.

Vhodno-izhodne naprave

Naprave, kot so tipkovnica, zaslon, grafična kartica, mrežna kartica, zvočna kartica. Centralni procesni enoti omogočajo sporazumevanje z zunanjim svetom.

Vodilo

Skupek povezav med gradnikoma, ki omogoča, da med seboj izmenjujeta podatke.