Povzetek

Za ponovitev učne snovi klikni pojem na posamezni kartici:

Izmenjava (swap)

Postopek, ko operacijski sistem začasno prestavi del vsebine navideznega pomnilnika enega od neizvajajočih se procesov na disk in s tem sprosti fizični pomnilnik.

Kroženje

Način razvrščanja, pri katerem razvrščevalnik priredi vsakemu procesu enak časovni interval in med njimi kroži.

Najkrajši najprej

Način razvrščanja, ki razporedi procese glede na dolžino. Najprej pridejo na vrsto krajši procesi in nato daljši.

Proces

Proces je program v izvajanju.

Prvi pride, prvi melje

Način razvrščanja, pri katerem so procesi razporejeni v vrsto glede na čas začetka in se tako tudi izvedejo.

Razvrščevalnik

Razvrščevalnik je del operacijskega sistema, ki določa, kateri procesi se bodo izvajali, kdaj in kako dolgo.

Stanje procesa

Proces je najprej ustvarjen, nato je lahko v stanju čakanja, izvajanja ali spanja ter na koncu končan.

Večopravilen način

Pri večopravilnem načinu obdelave opravil operacijski sistem vsakemu procesu dodeli CPE za določen čas in nato preklaplja med procesi.

Zaporedna obdelava opravil

Pri zaporednem ali paketnem načinu obdelave se opravila izvajajo zaporedno, eno za drugo.