Tekmovanje procesov za skupni vir

Odprlo se je novo kinematografsko središče. Na začetku je lastnik najel manjšo dvorano z nekaj deset sedeži in vsak večer predvajal en film. Ker je bil obisk sprva nizek, je lastnik za prodajo kart zaposlil le enega uslužbenca, Petra (PROCES 1). Kinematografsko središče je med krajani hitro postalo priljubljeno in obiskovalo ga je vedno več ljudi. Pred Petrovim pultom se je vila vedno daljša vrsta, zato je lastnik zaposlil še Simono (PROCES 2), da bi skupaj hitreje postregla vse stranke.

Nato pa je sledilo neprijetno presenečenje, Peter in Simona sta v istem trenutku prodala različnima strankama isti sedež!

Lastnik je rešil zagato in predlagal, da sedeže spodnje polovice dvorane prodaja Peter, sedeže zgornje polovice dvorane pa Simona. Zamisel se je zdela odlična, a kaj, ko so vsi želeli sedeti v zgornji polovici. Simona je imela dolgo vrsto, dokler ji ni zmanjkalo vstopnic, nato pa so se vsi spet prestavili k Petru in je bila spet dolga vrsta.

Lastnik je zeto predlagal, da bi si Peter in Simona lahko pomagala s knjigo sedežev (SKUPNI VIR). Lastnik je kupil veliko beležko in jima jo postavil na sredino mize. V beležki, ki je vsebovala seznam sedežev, sta Peter in Simona vsak s svojim pisalom označevala sedeže, ki so jih kupovale njune stranke. Petrova stranka je želela vrsto 6, sedež 6, ki ga je Peter prečrtal. Simonina stranka pa je želela vrsto 8, sedež 5, ki ga je prečrtala Simona. Nato pa sta spet v nekem trenutku tako Petrova kot Simonina stranka želeli kupiti isti sedež. Kaj pa sedaj?

Pri zaporednih korakih, ki jih ločeno izvajata Peter in Simona, lahko pride do uporabe ali zasedanja istega vira. V tem primeru govorimo o vstopu v kritično območje (kritično območje programa).

V nadaljevanju bomo poskušali najti rešitev problema. Bodi pozoren(-na) na naslednji korak, v katerem bomo poiskali pomanjkljivosti najdene rešitve. Te bomo pozneje skušali odpraviti.