Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Atomična transakcija

Neprekinljiva oziroma atomična transakcija je nedeljiv postopek.

Kritično območje

Kritično območje je del programa, v katerem lahko pride do uporabe ali zasedanja istega vira.

Monitor

Je način razporejanja, ko procesi v čakalni vrsti vstopa čakajo na skupni vir. Če ta ni na voljo, se prestavijo v čakalno vrsto za vir, dokler ne prejmejo signala, da je vir na voljo.

Problem stradanja

Če proces ne more dostopati do vira, potem strada (čaka na prosti vir).

Rokovanje z vzporednostjo

Vzporednost lahko rešimo na več načinov, recimo z zaklepanjem, vmesnikom, semaforjem ali monitorjem.

Semafor

Semafor je način razporejanja, ko procesi v čakalni vrsti čakajo na signal, da lahko pridejo do skupnega vira.

Smrtni objem

Smrtni objem (ang. deadlock) se zgodi, ko proces hkrati potrebuje dva vira – do enega lahko dostopa, drugi pa je zaklenjen prek drugega procesa.

Transakcija

Transakcija je postopek, v našem primeru postopek prodaje kino vstopnice.

Vmesnik

Vmesnik predstavlja vrsto (prvi pride, prvi melje), kamor se uvrsti proces s sporočilom.