Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Aplikacijska plast

Poskrbi za komunikacijo med dvema aplikacijama (med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom).

Fizična plast

Povezavna plast od fizične pričakuje storitev prenosa signalov. Fizična plast (npr. žica) je najnižja plast v komunikacijskem sistemu.

Glava sporočila

Vsebuje vse potrebne podatke, da določena plast lahko opravi svojo nalogo. Na primer omrežna plast na podlagi IP-naslova usmeri paket do ciljnega strežnika.

Omrežna plast

Najpomembnejša naloga omrežne plasti in s tem internetnega protokola je iskanje poti po omrežju od izvora do cilja.

Povezavna plast

Glavna naloga povezavne plasti je prenos paketa med sosednjima napravama.

Transportna plast

Skrbi za zanesljiv prenos paketov od oddajnega procesa do procesa v ciljni napravi in njihovo potrjevanje.