Rast in upravljanje interneta

Rast interneta

Internet je bil zasnovan v začetku osemdesetih z uveljavitvijo protokola TCP/IP. Najprej se je uveljavil v akademskih omrežjih, prvi ponudniki interneta za širšo javnost pa so se pojavili ob koncu osemdesetih. Prvo internetno povezavo v Sloveniji je vzpostavil Inštitut Jožef Stefan oktobra leta 1991.

Internet se je uveljavil v tradicionalnih omrežjih telefonskih operaterjev PSTN (ang. Public Switched Telephone Network). Vendar jih je prerasel in postal najpomembnejša informacijsko-komunikacijska tehnologija. Razlog za hitro uveljavitev in rast interneta je v njegovi odprtosti in vključujočem načinu upravljanja ali večdeležniškem upravljanju interneta.

Upravljanje interneta je zelo različno od upravljanja omrežij navadnih komunikacijskih omrežij. Osrednjo vlogo pri upravljanju navadnih telekomunikacijskih omrežij imajo operaterji telekomunikacij in države, ki delujejo v okviru ITU (ang. International Telecommunical Union), Mednarodne telekomunikacijske zveze. ITU deluje pod okriljem Združenih narodov.

Upravljanje interneta

Upravljanje interneta (ang. Internet governance) je nenehno razvijanje in predaja v uporabo skupnih načel, principov, mehanizmov odločanja in programske opreme, ki skupno določajo razvoj in delovanje interneta. Prek procesov upravljanja interneta se v sodelovanju gospodarskih, akademskih in raziskovalnih, državnih in ostalih skupin, ki delujejo v organizacijah za upravljanje interneta, soodloča o vseh ključnih elementih interneta.

Med ključne elemente interneta štejemo sistem številčnega prostora (IPv4 in IPv6), pravila dodeljevanja in uporabe domenskega prostora ter tehnične standarde za delovanje interneta.