Pomen odprtega in nevtralnega interneta

Internet je v navadnih telefonskih omrežjih (PSTN) tradicionalnih telekomunikacijskih operaterjev, prek katerih so ponudniki storitev dostopa omogočali povezavo z internetom. Hkrati z internetom so velika telekomunikacijska podjetja razvijala svojo različico omrežij s paketnim prenosom podatkov. Paketna omrežja telekomunikacijskih operaterjev so bila zaprta omrežja z dostopom do storitev, ki jih je odobril operater, in le prek njegovih naprav (terminalov). Tradicionalna telekomunikacijska podjetja so lahko določala, katere storitve bodo delovale v njihovih omrežjih in katera tehnična določila morajo upoštevati. Internetno omrežje pa je delovalo na temelju odprtosti in nevtralnosti. To je tudi glavna razlika med paketnimi omrežji tradicionalnih telekomunikacijskih operaterjev in internetom. Ravno odprtost in nevtralnost omrežja sta internetu omogočili rast ter hitro vpeljavo inovativnih tehnologij in storitev.

Odprtost interneta

Odprtost interneta (ang. Openess of the Internet) pomeni uporabo odprtih in javno objavljenih brezplačnih standardov, ki jih deležniki nenehno razvijajo v javno dobro. Na podlagi javnih standardov lahko na internetu vsakdo vzpostavlja svoje tehnične ali poslovne rešitve. Uporabniki in ponudniki zato lahko svobodno izbirajo med tehnologijami, storitvami in aplikacijami ter vsebinami, ki jih bodo prenašali ali jih objavljali in delili z drugimi. Odprtost interneta je osnovni pogoj za hiter razvoj interneta in njegovo uporabo.

Nevtralnost interneta

Nevtralnost internetnega omrežja (ang. Internet neutrality) pomeni enakopravno obravnavo vseh vrst prometa ne glede na njegov izvor. Nevtralnost uporabnikom ali ponudnikom storitev in vsebin zagotavlja nemoten prenos podatkov prek interneta. Ponudnik internetnih storitev ne sme dodatno zaračunavati hitrejši dostop do določenih internetnih vsebin ali ovirati pretoka podatkov od/do izbranih vsebin ali storitev. Ponudnik internetnih storitev tako ne sme preprečiti delovanja aplikacije, ki omogoča »internetno telefonijo« ali videokonferenčno komuniciranje prek svojega omrežja.


Prav tako internetni ponudniki ne smejo omogočati neomejenega prometa za določeno storitev (glasba, filmi, podatkovna skladišča, itd.), če določijo količinske omejitve za ostali internetni promet.

Odprtost in nevtralnost interneta sta temelja za uveljavljanje novih internetnih tehnologij, ki so podlaga za nove načine komuniciranja, poslovanja ali ustvarjalnega dela.

Vaja

Vaja