Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

IANA

Organizacija, ki je del organizacije ICANN in skrbi za dodeljevanje IP-naslovnega prostora ter delovanje domenskega sistema na svetovni ravni.

ICANN

Nepridobitna večdeležniška organizacija, v kateri različne skupnosti enakopravno soodločajo o operativnem delovanju nekaterih delov interneta.

ISOC

Organizacija, ki usklajuje oblikovanje tehničnih standardov za delovanje interneta, ozavešča o pomembnosti novih tehnologij in sooblikuje odločitve o upravljanju interneta.

Nevtralnost interneta

Pomeni enakopravno obravnavo vseh vrst prometa ne glede na njegov izvor.

Odprtost interneta

Pomeni možnost prostega objavljanja vsebin in vzpostavljanja tehničnih rešitev na podlagi odprtih in javno objavljenih brezplačnih standardih.

Upravljanje interneta

Je nenehno razvijanje in predaja v uporabo skupnih načel, principov, mehanizmov odločanja in prog. opreme, ki določajo razvoj in delovanje interneta.

W3C
W3C

Nevladna organizacija W3C skrbi za izdelavo napotkov in protokolov za interoperabilno delovanje in razvoj svetovnega spleta.