Operacije nad slovarjem

V primeru na prejšnji strani bi se telo zanke izvedlo trikrat, pri čemer bi števec k enkrat dobil vrednost "ena", enkrat "dve" in enkrat "tri" (čeprav je težko vnaprej reči, v kakšnem vrstnem redu bi nastopili ti trije ključi, saj ključi v slovarju niso urejeni).

Vaja

Vaja

Vaja

Primeri uporabe slovarja

Primer 1

Izvedi Počisti