*Implementacija slovarja z razpršeno tabelo

Če želi uporabnik pozneje preveriti, ali je ključ k prisoten v slovarju (in prebrati pripadajočo vrednost), točno vemo, kje v tabeli bomo ta ključ našli: na indeksu h(k). Če ga ni tam, lahko zaključimo, da ga v slovarju sploh ni.

Lahko se zgodi, da se v isti indeks preslikata vsaj dva ključa, torej da za ključa k1 in k2 velja h(k1) = h(k2). Kaj naj naredimo, če želimo v slovarju istočasno hraniti oba ključa? Enostavna rešitev je na primer ta, da vsak element naše tabele dejansko ne hrani zgolj enega para <ključ, vrednost>, ampak zaporedje takih parov za vse ključe, ki so se preslikali v tisti indeks.

Če želimo preveriti, ali je ključ k prisoten v slovarju, moramo zdaj pregledati seznam, na katerega kaže celica h(k) naše tabele, in preveriti, če je kateri od ključev na tem seznamu enak k. Če ga na seznamu ni, lahko zaključimo, da k-ja sploh ni v slovarju; če pa ga tam najdemo, bomo lahko tudi prebrali (ali spremenili) pripadajočo vrednost.

Iz tega postopka lahko ugotovimo, da hitrejše kot bodo operacije na našem slovarju, krajši bodo ti seznami. Ne želimo si torej, da bi se veliko ključev preslikalo v isti indeks – funkcija h mora ključe čim enakomerneje razpršiti med vseh m možnih indeksov. Zato funkciji h pravimo razprševalna funkcija, tabeli pa razpršena tabela. (Poleg tega si tudi m načeloma izberemo tako, da približno ustreza številu ključev, ki jih želimo hraniti v slovarju; tako bodo seznami ključev, ki se preslikajo v isti indeks, v povprečju dolgi le en ali dva elementa.)


Razmislimo še o tem, kakšna bi bila primerna funkcija h. Če so naši ključi cela števila, lahko za h(k) uporabimo kar ostanek po deljenju števila k s številom m – ta ostanek je gotovo nekje med 0 in m - 1. Pri ključih drugih tipov je pogost prijem ta, da ključ najprej predelamo v neko (mogoče zelo veliko) celo število, nato pa uporabimo njegov ostanek po deljenju s k. Recimo, da je ključ nek niz. Spomnimo se, da je niz zaporedje znakov in da ima vsak znak neko številsko kodo. Izberimo si nek b, zapišimo te kode po vrsti in si jih predstavljajmo kot števke nekega velikega celega števila v b-iškem sestavu; nato moramo le še vzeti njegov ostanek po deljenju z m.

Vaja

Vaja