Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Implementacija slovarja

V praksi je slovar lahko implementiran na različne načine, na primer z razpršeno tabelo ali z drevesom.

Operacije na slovarju

Pare lahko dodajamo v slovar, lahko pa tudi za dani ključ preverimo, ali je prisoten v slovarju, preberemo ali spremenimo pripadajočo vrednost ali pa par pobrišemo.

Slovar

Podatkovna struktura, ki vzdržuje množico parov oblike <ključ, vrednost>, pri čemer so vsi ključi različni.

– kot razširitev množice

Slovar si lahko predstavljamo kot razširitev množice – elementi množice ustrezajo ključem, ob vsakem pa je shranjena tudi pripadajoča vrednost.

– kot posplošitev tabele

Slovar si lahko predstavljamo kot posplošitev tabele – pri tabeli za dostop do vrednosti uporabljamo indekse, pri slovarju pa ključe.