Primeri uporabe slovarja

Vaja

Vaja

Primer 3

Iz definicije v nalogi lahko opazimo, da velja n! = (n - 1)! · n. Torej lahko te vrednosti računamo z zelo preprosto funkcijo (kot v primeru na desni). Glavni del programa pa mora le v zanki brati števila in izpisovati rezultate:


Izvedi PočistiSlabost te rešitve je, da lahko ene in iste rezultate računa večkrat. Če na primer v vhodnih podatkih dobimo n = 4, bomo pri računanju f(4) izračunali pred tem še f(3), f(2) in f(1). Če enkrat pozneje v vhodnih podatkih nastopi n = 3, bomo takrat spet računali f(3), čeprav smo to vrednost že izračunali prej, ko smo obdelovali n = 4. Koristno bi torej bilo, če bi si funkcija f rezultate, ki jih izračuna, nekam shranjevala; če pozneje isti rezultat potrebuje še enkrat, lahko vrne shranjeno vrednost, namesto da ga računa ponovno. Tej tehniki pravimo pomnjenje ali s tujko memorizacija in pride prav marsikje, kjer večkrat potrebujemo en in isti rezultat. V ta namen pride prav ravno slovar:

Izvedi Počisti