Nesreče pri prenosu podatkov

Vzroki za nesreče pri prenosu podatkov so lahko motnje, prevelike razdalje pri pošiljanju, slab signal, žice v slabem stanju, velika količina prometa prek povezav in podobno.

Težave pa lahko povzročijo tudi zlonamerni posamezniki, ki se imenujejo napadalci. Če se napadalec vrine v povezavo med pošiljateljem in naslovnikom, lahko posluša vse, kar si pošiljata, in tako odkrije njune skrivnosti. Takega napadalca imenujemo prisluškovalec.

Napadalec pa lahko promet (paketke) tudi prestreže in jih ne pošlje naprej naslovniku. Naslovnik torej nikoli ne prejme svoje pošte, pošiljatelj pa bo predvideval, da se naslovnik ne odziva ali da morda njegov računalnik ni vključen. Še bolj zvit napadalec bo paketke prestregel, spremenil njihovo vsebino in jih poslal naprej spremenjene.

Vaja