Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Največja poraba časa

Ker obstaja veliko primerkov problema z enako velikostjo, nas zanima, kakšna je poraba časa v najslabšem možnem primeru (torej kakšna je največja poraba časa po vseh primerkih z dano velikostjo).

Naraščanje porabe časa

Zanimivo je predvsem to, kako hitro narašča v odvisnosti od velikosti problema. Pri tem razlike, ki jih je le za nek konstantni faktor, pogosto kar zanemarimo in govorimo le o redu časovne zahtevnosti.

Ocena časovne zahtevnosti

Namesto z merjenjem časa lahko red časovne zahtevnosti določimo tudi tako, da preštejemo oz. približno ocenimo število osnovnih operacij, ki jih ta postopek izvede (v odvisnosti od velikosti problema).

Poraba časa

Porabo časa nekega postopka ponavadi opisujemo kot funkcijo velikosti primerka problema, na katerem ta postopek izvajamo.

Vrste časovnih zahtevnosti

Linearna in kvadratna zahtevnost sodita med polinomske časovne zahtevnosti. Poznamo tudi hitrejše (npr. logaritemske) ali počasnejše (npr. eksponentne).