Urejanje

Urejanje je problem, kako prerazporediti elemente nekega zaporedja tako, da bodo razvrščeni po nekem želenem vrstnem redu. Nize na primer pogosto želimo urediti po abecedi, števila po velikosti (od manjših proti večjim ali pa obratno) in podobno. To pride pogosto prav, na primer za lepši izpis rezultatov, včasih pa je tudi del katerega drugega postopka.

Primer

V tej učni enoti bomo predpostavili, da lahko elemente našega zaporedja primerjamo z operatorjem < in da jih želimo urediti od manjših proti večjim. Enake postopke lahko potem seveda uporabimo tudi za poljuben drug vrstni red, če za primerjanje elementov namesto operatorja < uporabimo kaj drugega.

Znanih je veliko postopkov za urejanje, od preprostih in počasnejših do bolj zapletenih in učinkovitejših.


Vaja