Urejanje z zlivanjem

Izvedi PočistiV vsaki iteraciji zanke while premaknemo en element iz enega od vhodnih zaporedij v izhodno zaporedje. Skupaj se torej izvede n + m iteracij te zanke, če sta n in m dolžini vhodnih zaporedij. V vsaki iteraciji imamo največ eno primerjanje dveh elementov (a[i] in b[j]) ter eno dodajanje na konec izhodnega zaporedja c. Časovna zahtevnost tega postopka je torej O(n + m).

Vaja