Urejanje z izbiranjem

Urejanje z izbiranjem lahko dopolnimo tako, da v vsakem prehodu čez neurejeni del tabele poišče ne le najmanjši, ampak tudi največji element neurejenega dela. Najmanjši element naj nato zamenja s tistim na začetku neurejenega dela (tako kot doslej), največjega pa z elementom na koncu neurejenega dela. Tako imamo tabelo zdaj pravzaprav razdeljeno na tri dele: urejeni del na začetku (kjer se zbirajo najmanjši elementi), neurejeni del na sredini in nato še urejeni del na koncu (kjer se zbirajo največji elementi).

Vaja