Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Časovna zahtevnost urejanja

Zanima nas predvsem število primerjav (med dvema elementoma vhodnega zaporedja) in število prireditev (v katerih nastopajo elementi vhodnega zaporedja).

Urejanje

Je problem, pri katerem hočemo prerazporediti elemente nekega zaporedja tako, da bodo urejeni glede na nek zahtevani vrstni red.

Urejanje z izbiranjem

Je postopek, pri katerem na vsakem koraku poiščemo najmanjši element v še neurejenem delu zaporedja in ga postavimo na začetek.

Urejanje z vstavljanjem

Je postopek, pri katerem na vsakem koraku odstranimo en element iz še neurejenega dela zaporedja in ga vstavimo na primerno mesto v že urejenem delu zaporedja.

Urejanje z zlivanjem

Je postopek, pri katerem na vsakem koraku razbijemo zaporedje na dva dela, uredimo vsakega posebej in ju nato združimo v končno urejeno zaporedje.