Urejanje z zlivanjem

Zdaj torej znamo zliti dve urejeni zaporedji v eno daljše urejeno zaporedje. Kako si lahko s tem pomagamo pri urejanju enega samega zaporedja (ki je na začetku neurejeno)? Naše vhodno zaporedje a razbijmo na dva približno enako dolga dela; vsak del posebej uredimo (z enakim postopkom); nato pa tako urejena dela zlijmo v eno zaporedje, ki bo tako postalo urejena različica prvotnega zaporedja a.

Izvedi Počisti					

Mimogrede, tak pristop, pri katerem problem razbijemo na manjše podprobleme in nato njihove rešitve združimo v rešitev prvotnega problema, pride v računalništvu pogosto prav. Po zgledu iz zgodovine ga imenujemo deli in vladaj (lat. divide et impera).

Vaja

Vaja