Identifikacija

Glede identifikacije smo veliko povedali že s tem, da gre zgolj za postopek, v katerem se nekomu predstavimo oziroma trdimo, da smo to mi. Pri delu z računalnikom to običajno storimo tako, da prek tipkovnice vnesemo svoje uporabniško ime. To ime včasih izberemo sami, včasih pa nam ga tudi dodeli nekdo drug.

Vrnimo se na kratko na primer z elektronsko pošto. Ko smo ustvarili svoj račun, smo v elektronski obrazec lahko vnesli poljubno ime, s katerim se želimo predstaviti in ki je tudi vidno v našem elektronskem naslovu (na primer peter.zmeda). Kot drugi primer si oglejmo uporabo šolskega strežnika v katerega lahko shranjujemo datoteke ali prek katerega si datoteke lahko izmenjujemo s sošolci ali profesorji. Ko se vpišemo v prvi letnik, bo skrbnik sistema vsakemu dijaku dodelil uporabniško ime, ki bo največkrat sestavljeno iz imena in priimka. Včasih bo v uporabniškem imenu tudi kakšna številka, da bo mogoče razločevati dva dijaka z enakim imenom in priimkom.


Vmesnik za urejanje uporabniških računov v operacijskem sistemu Windows z označenimi uporabniškimi imeni.