Neobrnljive funkcije

Vsi poznamo linearno funkcijo:

y = k · x + n

Če poznamo rezultat, se pravi y, potem lahko izračunamo x. Če na primer velja:

y = 7 · x

in vemo, da je y = 35, lahko ugotovimo, da mora biti x = 5.

Obstajajo pa funkcije, pri katerih na podlagi njihovega rezultata ne moremo ugotoviti oziroma povratno izračunati parametrov. Take funkcije imenujemo neobrnljive.

Za primer uporabimo našo zgornjo funkcijo in jo malce preoblikujmo, da dobimo:

y = (7 · x) % 3

Znak %, kot smo se naučili pri programiranju, pomeni ostanek pri celoštevilskem deljenju. To funkcijo imenujemo tudi modulo.

Recimo, da želimo izračunati vrednost y ponovno pri x = 5:

y = (7 · 5) % 3 = 35 % 3 = 2

ker je:
35 = 3 · 11 + 2

Podobne funkcije uporablja tudi naš računalnik, le da so števila bistveno večja. Recimo večdesetmestna. Hitro vidimo, da je število x-ov, ki se izračunajo v nek y, neskončno, kar pomeni, da praktično ni mogoče našteti vseh x-ov.