Avtorizacija

Ob avtentikaciji nas sistem uvrsti v določeno skupino uporabnikov, s čimer pridobimo pravice, ki jih imajo člani te skupine. Pravimo, da smo avtorizirani kot član skupine. Vrnimo se k primeru šolskega sistema za shranjevanje datotek. V datotečnem sistemu lahko različnim mapam in datotekam nastavljamo lastnosti, katerimi določimo, člani katere skupine lahko dostopajo do njih in na kak način. Na primer v mapi z imenom »Skupno« lahko tako dijaki kot profesorji berejo in spreminjajo datoteke, medtem ko jih profesorji lahko tudi brišejo (na slikah spodaj so njihove pravice označene z modro barvo). Nihče, ne profesorji in ne dijaki, pa ne more prevzeti lastništva nad tujimi datotekami ali pa spreminjati pravic za dostop do njih (te pravice so na slikah označene z rdečo).

Pravice profesorjev in dijakov v mapi »Skupno« v operacijskem sistemu Windows.

Beleženje

V operacijskem sistemu Windows lahko nastavimo, da se vse dejavnosti na posameznih datotekah beležijo v sistemski dnevnik. Tako lahko vidimo, če kdo poskuša odpreti mapo, v kateri bi na hitro pokukal v naloge za prihajajoči test iz informatike. Beleženje dejavnosti se seveda razlikuje glede na skupino uporabnikov.

Beleženje dejavnosti profesorjev in dijakov v mapi »Kontrolne naloge«.

Dnevniški izpisi so v različnih operacijskih sistemih oblikovani različno. Primer dnevniškega izpisa v operacijskem sistemu FreeBSD, na podlagi katerega lahko ugotovimo, da se je nekdo neuspešno poskušal prijaviti na sistem: