Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Avtentikacija

Postopek, v katerem dokazujemo pristnost svoje identitete, npr. s svojim geslom, ki je znan obema stranema, tj. skupna skrivnost.

Avtentikacija z biometričnimi parametri

Dokazovanje identitete s pomočjo telesnih značilnosti, kot so prstni odtisi, glas, vzorec očesne šarenice in podobno.

Avtentikacija z izzivom

Svojo identiteto potrdimo tako, da na podlagi skupne skrivnosti, dobljenega naključnega izziva in vnaprej dogovorjene običajno neobrnljive funkcije izračunamo odziv.

Avtorizacija

Postopek ugotavljanja, katere pravice ima uporabnik, ki je prijavljen v sistem.

Beleženje

Postopek, pri katerem sistem shranjuje podatke o dejavnostih uporabnikov, kot je zahteval upravitelj sistema.

Identifikacija

Postopek, v katerem se predstavimo drugi strani, npr. s svojim uporabniškim imenom.

Napad s ponavljanjem

Oblika napada, v katerem napadalec prestreže šifriran promet in ga ponovno uporabi za dostop do oddaljenega sistema in ni treba, da pozna šifrirano vsebino.

Neobrnljiva funkcija

Funkcija, pri kateri ne moremo izračunati vrednosti parametrov, če poznamo vrednost rezultata.

Sistemski dnevnik

Datoteka ali podatkovna baza, v katero se beleži dejavnost v sistemu, npr. prijave uporabnikov, dostopi do datotek in drugi dogodki.