Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

DNS
DNS

Sistem strežnikov, ki pretvarjajo imena domen v IP-naslove in obratno.

IMAP

Protokol, ki je namenjen prenosu elektronske pošte iz strežnika v prejemnikov računalnik in odpravlja slabosti POP3.

MIME

Dodatek, ki na pošiljateljevi strani pretvori večpredstavnostne podatke v 7-bitno obliko ASCII in na prejemnikovi strani nazaj v prvotno obliko.

POP3

Protokol, ki je namenjen prenosu elektronske pošte iz strežnika v prejemnikov računalnik.

SMTP

Protokol, ki skrbi za prenos elektronske pošte od pošiljateljevega računalnika do prejemnikovega strežnika.