Aplikacijske storitve »enak-z-enakim«

V tej enoti bomo raziskovali delovanje aplikacijskih storitev interneta. Aplikacijske se imenujejo zato, ker delujejo na aplikacijski plasti. Po domače povedano, so namenjene končnemu uporabniku za neposredno uporabo, obenem pa uporabljajo storitve vseh spodaj ležečih plasti za prenos sporočil na drugo stran. Številne aplikacijske storitve delujejo prek standardiziranih protokolov – primeri so elektronska pošta, splet in sistem DNS. Pri uporabi standardiziranih protokolov je zelo lepa lastnost to, da so programi, ki uporabljajo te protokole, med seboj združljivi. Ker na primer spletni strežniki delujejo na podlagi standardiziranega protokola HTTP, lahko iz njih pridobi spletno stran in jo prikaže uporabniku prav vsak brskalnik, ki deluje na podlagi HTTP.

Vsakdo pa lahko tudi izdela svojo aplikacijo z lastnim protokolom (torej z lastnimi pravili za medsebojno pošiljanje sporočil). Take aplikacije imenujemo nestandardne. Nekatere nestandardne aplikacije imajo zaradi svojih posebnosti le malo uporabnikov, druge pa so se tako razširile, da so že praktično postale standard, čeprav protokola ni potrdila nobena organizacija za standardizacijo. Primera tovrstnih priljubljenih nestandardnih aplikacij sta BitTorrent in Skype, zato si bomo v nadaljevanju podrobneje pogledali, kako delujeta.

Pomen komunikacijskih standardov je predvsem zagotavljati združljivost med aplikacijami različnih izdelovalcev. Uporabnik tako lahko izbira med večjo ponudbo združljive programske opreme. Pri nestandardnih aplikacijah pa združljivosti ni in uporabnik je vezan na aplikacijo posameznega izdelovalca. Primer: ker Skype ni standarden protokol in njegova specifikacija ni javna, lahko programe – odjemalce za Skype izdeluje samo programska hiša, ki je lastnik specifikacije protokola (trenutno je to Microsoft).

BitTorrent in Skype pa imata še eno skupno lastnost. Za delovanje ne potrebujeta zmogljivega osrednjega strežnika, ampak se zanašata na povezave med udeleženci, ki so po svojih vlogah med seboj enaki. Zato take sisteme opisujemo z besedno zvezo »enak-z-enakim« (ang. peer-to-peer) ali z uveljavljeno kratico P2P.

Zanimivost

Zanimivost