Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

BitTorrent

Protokol, namenjen za izmenjavo datotek med uporabniki, ki se ne zanašajo na osrednji strežnik, ampak si datoteke po delčkih izmenjujejo med seboj.

Enak-z-enakim (P2P)

Sistem, ki za delovanje ne potrebuje zmogljivega osrednjega strežnika, ampak se zanaša na povezave med udeleženci, ki so po svojih vlogah med seboj enaki.

Nestandardna aplikacija

Vsakdo lahko izdela svojo aplikacijo z lastnim protokolom (torej z lastnimi pravili za medsebojno pošiljanje sporočil) – t.i. nestandardno aplikacijo.

Skype

Deluje po načelu enak z enakim (P2P), namenjen je za prenos glasu prek interneta, uporabniku pa omogoča zvočne in video klice, besedilna sporočila ter konference.

Standardne aplikacije

So aplikacije, ki delujejo prek standardiziranih protokolov, zato so med seboj združljive.