Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Družabno omrežje

Spletna storitev, platforma ali stran, ki vzpostavlja in odraža socialne mreže ali socialne odnose med posamezniki.

Infrastruktura kot storitev

Storitveni model, pri katerem stranka najame infrastrukturo, računalnike ali pomnilni prostor v oblaku.

Oblak

Arhitekturni model, ki uporabnikom omogoča dostop do računalniških virov ali storitev prek internetnega omrežja.

Platforma kot storitev

Storitveni model, pri katerem ponudnik oblaka poskrbi za računalnike in okolje ter orodja za razvoj aplikacij.

Prog. oprema kot storitev

Storitveni model, pri katerem ima ponudnik oblaka v svojih računalnikih že nameščeno programsko opremo za končne uporabnike.