Od zaporedja stavkov do programa

Eva se je odpravila na 30-kilometrsko kolesarsko pot. Ko je odšla od doma, je bila ura 16:35, ko se je vrnila, pa so kazalci kazali 18:05. Zanima jo, s kakšno povprečno hitrostjo (v km/h) je kolesarila, zato odpre pythonov interaktivni tolmač in svoje podatke najprej zapiše v spremenljivke:

>>> pot = 30
>>> uraZacetka = 16
>>> minZacetka = 35
>>> uraKonca = 18
>>> minKonca = 5

Eva dobro ve, da se povprečna pot v km/h izračuna kot količnik prepotovane poti v kilometrih in porabljenega časa v urah. Dolžino poti pozna, za izračun porabe časa pa se mora malo potruditi. Najprej mora izračunati razliko med končno in začetno uro, nato pa še razliko med končno in začetno minuto. Porabo časa v minutah izračuna tako, da razliko v urah pomnoži s 60, k temu pa prišteje še razliko v minutah. Če rezultat deli s 60, dobi porabo časa v urah, ki jo potrebuje za izračun hitrosti:

>>> razlikaUr = uraKonca - uraZacetka
>>> razlikaMinut = minKonca - minZacetka
>>> porabaCasaVMin = 60 * razlikaUr + razlikaMinut
>>> porabaCasaVUrah = porabaCasaVMin / 60
>>> porabaCasaVUrah
1.5

Drži, kolesarila je natanko poldrugo uro, v kar se sicer zlahka prepriča tudi brez pomoči računalnika, kljub temu pa se ji zdi imenitno, da zna že toliko programirati. Do iskanega rezultata jo loči le še en preprost stavek:


>>> povprecnaHitrost = pot / porabaCasaVUrah
>>> povprecnaHitrost
20.0

Z drsniki spreminjaj dolžino poti ter uro začetka in konca. Povprečna hitrost se računa sproti. V ozadju se izvajajo prav takšni stavki, kot smo jih ravnokar zapisali.