Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Izhod

Podatki, ki jih program ustvari (npr. izpiše na zaslon s funkcijo print).

Izjema

Nekateri dogodki, npr. deljenje z ničlo, sprožijo izjemo, ki jo lahko prestrežemo in se nanjo ustrezno odzovemo.

Logični izraz

Izraz, katerega vrednost je bodisi resnica (vrednost True) ali neresnica (vrednost False). Med seboj jih lahko povezujemo z logičnimi operatorji and, or in not.

Pogoj

Pogoj v bloku if ali elif je logični izraz. Logične izraze med seboj povezujemo z logičnimi operatorji and, or in not.

Pogojni stavek

S pogojnim stavkom določimo, da se nek del programa izvrši, samo če je izpolnjen nek pogoj.

Pogojni stavek (sestava)

Pogojni stavek je v splošnem sestavljen iz bloka if, poljubnega števila (lahko 0) blokov elif in največ enega bloka else.

Program

Zaporedje stavkov, zapisanih v besedilni datoteki .py, ki ga lahko izvajamo v terminalu operacijskega sistema.

Razhroščevanje

Pri razhroščevanju – odpravljanju napak v programih – nam pogosto pomagajo smiselno postavljeni vmesni izpisi.

Vhod

Podatki, ki jih program prejme (npr. z uporabnikovim vnosom, ki ga preberemo s funkcijo input).