Če ukaz ne deluje, poskusimo še s tem:

> python hitrost.py

Program hitrost.py se izvede stavek za stavkom, torej natanko tako, kot če bi stavke v istem vrstnem redu vnesli v pythonov interaktivni tolmač. Po izvedbi funkcije print se na zaslon izpiše izračunana povprečna hitrost:

> 20.0

Kolesarki Evi smo prihranili veliko truda. Odslej ji ne bo več treba po vsakem izletu vnašati stavkov za izračun povprečne hitrosti, ampak bo samo ustrezno spremenila vrednosti spremenljivk v programu hitrost.py in ga ponovno zagnala. To je vse!

Vaja

Vaja

Program v vgrajenem elementu znotraj učbenika

Programe shranjuj v datoteke in jih zaganjaj iz terminala. Na ta način bodo ostali trajno zapisani v tvojem računalniku. V tem učbeniku pa bomo programe pogosto zapisali kar v vgrajenem elementu:

Izvedi PočistiTa vgrajeni element ne deluje kot interaktivni pythonov tolmač, saj ukazov ne izvršuje sproti, pač pa šele tedaj, ko pritisnemo gumb Izvedi. V tovrstnih elementih boš lahko svoje programe enostavno spreminjal(-a) in zaganjal(-a), kljub temu pa ti priporočamo, da si jih shranjuješ kot datoteke v svoj računalnik.