Program, zapisan v datoteki

Eva, navdušena kolesarka in čedalje bolj zagnana programerka, postopek ponovi še za nekaj naslednjih tur, kmalu pa se naveliča vnašanja venomer istih vrstic, ki se razlikujejo le v podatkih. K sreči nam python omogoča, da zaporedje stavkov zapišemo v datoteko in ga nato samodejno izvajamo. Tako dobimo program – zaporedje stavkov, ki ga lahko zaženemo (izvršimo). V tem razdelku si bomo ogledali, kako program zapišemo v datoteko in ga zaženemo s pomočjo terminala.

V urejevalniku ustvarimo datoteko z imenom hitrost.py (datoteke s pythonovimi programi morajo vedno imeti končnico .py) ter vanjo zapišimo stavke za izračun in izpis povprečne hitrosti:

# definiramo spremenljivke
pot = 30
uraZacetka = 16
minZacetka = 35
uraKonca = 18
minKonca = 5

# izračunamo porabo časa v urah
razlikaUr = uraKonca - uraZacetka
razlikaMinut = minKonca - minZacetka
porabaCasaVMin = 60 * razlikaUr + razlikaMinut
porabaCasaVUrah = porabaCasaVMin / 60

# izračunamo in izpišemo povprečno hitrost v km/h
povprecnaHitrost = pot / porabaCasaVUrah
print(povprecnaHitrost)

Bodimo pozorni na zadnjo vrstico. Če želimo izpisati vrednost spremenljivke, uporabimo funkcijo print.


Način, ki smo ga uporabljali v interaktivnem tolmaču, v programu namreč ne deluje; če bi namesto print(povprecnaHitrost) zapisali samo povprecnaHitrost, program ne bi izpisal ničesar. Vrstice, ki se pričnejo z znakom #, so komentarji. Pythonov tolmač komentarje preprosto preskoči, za naše razumevanje programa pa so pogosto nepogrešljivi.

Datoteko hitrost.py moramo seveda shraniti. Priporočljivo jo je shraniti v posebno mapo, ki bo namenjena samo pythonovim programom. Programa nato ne zaženemo v pythonovem interaktivnem tolmaču, ampak v terminalu (konzoli) operacijskega sistema.

V terminalu se moramo nato pomakniti v mapo, kamor smo shranili program hitrost.py. Kako to naredimo? Recimo, da smo mapo poimenovali mojiProgrami. Če smo jo ustvarili na namizju (Desktop pri angleških sistemih), potem se vanjo pomaknemo takole:

> cd Desktop
> cd mojiProgrami

Znaka > (oziroma $ pri Linux in OS X) ne pišemo; z njim zgolj označujemo, da smo v terminalu. Po vsaki vrstici moramo seveda pritisniti tipko Enter. Namesto cd Desktop bomo morda morali napisati cd Namizje. Če nismo prepričani, zaženemo ukaz ls -l pri sistemih Linux ali OS X oziroma dir pri sistemu windows. Ta ukaz nam izpiše vsebino trenutne mape. Če v izpisu najdemo ime Desktop, zaženemo ukaz cd Desktop, če vidimo ime Namizje, pa zaženemo ukaz cd Namizje.

Ko se v terminalu pomaknemo v mapo, v katero smo shranili datoteko hitrost.py, jo zaženemo s tem ukazom:

> python3 hitrost.py