Zanka while

Ta dva koraka moramo zdaj ponoviti za vsako polje šahovnice. V prejšnjem primeru bi to pomenilo, da se morata isti dve vrstici ponoviti še 60-krat (tam, kjer so v primeru tri pike). V praksi si seveda ne želimo tolikokrat pisati istih dveh vrstic, zato je bolje uporabiti zanko. Takšno rešitev kaže spodnji primer, podrobnejši opis pa sledi v nadaljevanju:

Izvedi PočistiZ zanko while računalniku naročimo, naj neko skupino stavkov (ki ji pravimo telo zanke) izvaja, dokler je izpolnjen določen pogoj za nadaljevanje. Posamezni izvedbi telesa zanke pravimo iteracija. Pogoj za nadaljevanje zanke se preveri le pred začetkom vsake iteracije. Če torej pogoj za nadaljevanje preneha veljati nekje na sredi iteracije, se bo ta iteracija še vseeno izvedla do konca. Mogoče je tudi, da se telo zanke ne izvede niti enkrat (če pogoj za nadaljevanje že na začetku, pred prvo iteracijo, ni izpolnjen).


V našem primeru na prejšnji strani s spremenljivko polje štejemo, koliko polj smo že obdelali. Zanko moramo torej ponavljati, dokler je ta števec manjši od 64, zato imamo pogoj polje < 64. V vsaki iteraciji zanke povečamo števec polje za 1, izračunamo število zrn na naslednjem polju (zrnNaPolju) in ga prištejemo k skupni vsoti (skupajZrn).

Vaja

Skupaj zrn: 0
Pokritih polj: 0