Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Iteracija

Posamezna izvedba telesa zanke.

Stavek break

Omogoča nadzor nad izvajanjem zanke in takoj prekine izvajanje trenutne zanke.

Stavek continue

Omogoča nadzor nad izvajanjem zanke in takoj premakne izvajanje na konec trenutne iteracije.

Zanka

Omogoča nam, da se del programa (zaporedje stavkov, ki ga imenujemo telo zanke) izvede večkrat zaporedoma.

Zanka for

Poleg telesa zanke vsebuje tudi števec, ki mu računalnik v vsaki iteraciji priredi eno od vrednosti iz nekega zaporedja.

Zanka while

Poleg telesa zanke vsebuje tudi pogoj za nadaljevanje, ki ga računalnik preveri pred vsako iteracijo (tudi pred prvo).