Zanka for

Zanke pogosto uporabljamo za to, da se z neko spremenljivko sprehodimo po vseh elementih določenega zaporedja in z vsakim od njih nekaj naredimo. Pri nalogi s šahovnico smo se na primer sprehodili po vseh poljih šahovnice, pri čemer je spremenljivka x po vrsti dobila vrednosti 2, 3, ... , 64.

Ta primer, torej da hočemo iti z neko spremenljivko po vrsti skozi več zaporednih celih števil, je v praksi zelo pogost. Zato v večini programskih jezikov obstaja poseben tip zanke, s katerim lahko takšno zanko napišemo krajše in lažje kot pri while. To je zanka for:

Izvedi PočistiS to zanko smo računalniku naročili, naj spremenljivko x na začetku postavi na 2, po vsaki iteraciji naj jo poveča za 1, zanko pa naj ponavlja, dokler je x < 65. Naša zanka bi torej izpisala števila od vključno 2 do vključno 64.

Pomembna razlika v primerjavi z zanko while je torej ta, da smo morali tam sami poskrbeti za povečevanje števca, tukaj pa nam tega ni treba, saj zanj poskrbi tolmač.


Še več, če števec v telesu zanke spreminjamo, se bo zanka for vseeno nadaljevala tako, kot če ga ne bi spreminjali (v praksi je sicer program, ki takole spreminja števce, težje razumljiv in se je temu bolje izogibati). Spodnji program izpiše 2, 20, 3, 30, 4, 40 in tako naprej do 64, 640.

Izvedi PočistiVaja