Zanka for

V primerih, ko hočemo zanko začeti pri 0, lahko začetno vrednost števca izpustimo. Spodnji program izpiše števila od vključno 0 do vključno 64.

Izvedi PočistiLahko pa tudi zahtevamo, naj se števec ne povečuje za 1, ampak z nekim drugim korakom. V tem primeru moramo v range(...) dodati še tretji parameter. Spodnji program povečuje števec x v korakih po 10, tako da izpiše le števila 2, 20, 12, 120, 22, 220, 32, 320, 42, 420, 52, 520, 62, 620.

Izvedi Počisti					

Vaja

Vaja

Doslej smo videli, da se lahko z zanko for sprehodimo po več zaporednih celih številih. Obstaja pa tudi splošnejša oblika te zanke, s katero se lahko sprehodimo po poljubnem zaporedju elementov, ki sploh niso nujno števila. Spodnji program izpiše najprej 10, nato abc in nazadnje še 34.5.

Izvedi Počisti