Vaja

Vaja					

Podnizi

Strnjenemu podzaporedju znakov nekega niza pravimo tudi podniz tega niza. Če je s nek niz, je s[i:j] podniz tega niza, ki obsega vse znake na indeksih od i do j - 1. Če želimo uporabiti podniz, ki se začne na začetku niza, lahko i tudi opustimo; podobno, če želimo uporabiti podniz, ki se konča na koncu niza, lahko opustimo j. Uporabljati smemo tudi negativne indekse, pri čemer -1 pomeni zadnji znak niza, -2 predzadnji znak niza in tako naprej.

Izvedi PočistiVaja