Znaki in urejenost nizov

Posamezni znak niza ima tudi svojo številsko kodo. Med znakom (pravzaprav nizom dolžine 1) in njegovo kodo lahko pretvarjamo s funkcijama chr in ord.

To, katera koda pripada kateremu znaku, je določeno s standardom Unicode, o katerem bomo izvedeli več v enem od kasnejših poznejših tega učbenika.

Izvedi PočistiVaja


S pomočjo teh številskih kod znakov lahko nize postavimo v nekakšen vrstni red, ki mu pravimo leksikografski vrstni red. V tem vrstnem redu primerjamo dva niza tako, da primerjamo istoležne znake obeh nizov, dokler ne naletimo na prvo neujemanje; tisti niz, ki ima tam znak z manjšo kodo, je v leksikografskem vrstnem redu pred drugim nizom. (Če sta niza različno dolga in pridemo prej do konca krajšega niza kot do morebitnega neujemanja, pa določimo, da je krajši niz v leksikografskem vrstnem redu pred daljšim.)

Nize lahko glede na ta vrstni red primerjamo z operatorji <, >, <= in >=. Z operatorjema == in != lahko tudi preverimo, če sta dva niza enaka oz. različna.

Izvedi PočistiVaja