Operacije na nizih - preverjanje znakov

Pogosto želimo preveriti, ali je nek znak (ali niz) črka, števka in podobno.

Nizi imajo precej funkcij, ki nam pri tem pomagajo:

 • isalpha preveri, če je znak črka;
 • isdigit preveri, če je števka;
 • isupper in islower preverita, če je velika oz. mala črka;
 • isspace preveri, če je presledek (ti vključujejo poleg »pravega« presledka tudi nekatere druge znake, na primer tabulator in konec vrstice);
 • isalnum preveri, če je znak črka ali števka.
Lahko jih uporabimo tudi na nizih, dolgih več kot 1 znak; tedaj preverijo, če so vsi znaki niza taki.

Izvedi Počisti					

V funkciji PrestejCrke imamo zanko, ki se sprehodi po vseh znakih niza. Pravzaprav se s spremenljivko i sprehodi po vseh indeksih od 0 do len(s) - 1, nato pa do posameznih znakov pride z izrazom s[i]. Če nam indeksi niso pomembni, lahko gremo z zanko tudi neposredno po znakih niza:

def PrestejCrke(s):
 n = 0
 for c in s:
  if c.isalpha():
   n += 1
 return n

Če na primer pokličemo PrestejCrke("1ab"), bi bil c v prvi iteraciji zanke enak "1", v drugi iteraciji "a" in v tretji "b".

Vaja