Operacije na nizih - zamenjave podnizov

Videli smo že, da lahko nize stikamo z operatorjem +. Če hočemo stakniti več nizov naenkrat, pride prav tudi funkcija join. Z njo staknemo vse nize iz dane tabele, mednje pa se vrine po ena kopija niza, na katerem smo funkcijo poklicali:

Izvedi PočistiObratna operacija pa je split, ki razcepi niz pri vseh pojavitvah danega podniza; vrne nam tabelo tako dobljenih kosov prvotnega niza. Če jo pokličemo brez parametrov, razcepi niz pri presledkih.

Izvedi Počisti					

Funkcija strip poreže presledke z začetka in konca niza; lstrip jih poreže le z začetka, rstrip pa le s konca.

Izvedi PočistiFunkcija replace pa zamenja vse pojavitve nekega podniza z nekim drugim podnizom. Kot vidimo v spodnjem primeru, replace pregleduje niz od leve proti desni in po vsaki zamenjavi nadaljuje šele za koncem pravkar zamenjanega podniza.

Izvedi Počisti