Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Dolžina niza

Število znakov v nizu je njegova dolžina.

Dostop do znakov

Do posameznih znakov in podnizov niza lahko pridemo z operatorjem [], podobno kot pri tabelah.

Niz
Niz

Niz je zaporedje znakov.

Operacije na nizih

Na nizih lahko izvajamo razne operacije, kot so stikanje, iskanje podnizov, razbijanje niza na podnize itn.

Primerjanje nizov

Vsak znak ima številsko kodo, na podlagi katere lahko nize med seboj primerjamo in postavimo v leksikografski vrstni red.

Znak

Dogovorjen lik ali simbol, ki ima določen pomen.