Operacije na nizih - iskanje podnizov

Nizi v pythonu imajo precej funkcij, ki jih pokličemo tako, da navedemo niz, na katerem bi jo radi izvedli, nato zapišemo piko in ime funkcije. Tako imamo na primer funkciji upper in lower, ki vrneta nov niz, ki ga sestavljajo enaki znaki kot prvotnega, le da so vse črke spremenjene v velike oz. v male:

Izvedi PočistiFunkcija find vrne prvi indeks, na katerem se dani podniz pojavi v našem nizu (oz. vrne -1, če se sploh ne pojavi v njem). Načeloma išče pojavitve od začetka niza naprej, lahko pa ji podamo parameter, s katerim določimo, pri katerem indeksu naj začne iskati.

Obstaja tudi rfind, ki deluje enako kot find, le da išče od desne proti levi namesto od leve proti desni.

S funkcijo count lahko preštejemo pojavitve podniza v nizu. Če želimo le preveriti, ali se podniz sploh pojavlja v nizu, lahko uporabimo operatorja in oz. not in.

S funkcijama startswith in endswith pa lahko preverimo, ali se niz začne oz. konča z nekim podnizom.


Izvedi PočistiVaja

Vaja