*Pravilnost algoritma

Žal je pri številnih problemih veljavnih vhodov preprosto preveč (ali celo neskončno), zato algoritmov pogosto ne moremo sistematično preveriti. V takih primerih je treba pravilnost algoritma dokazati. Dokažimo pravilnost našega prvega algoritma za problem MIN3:

Izvedi PočistiPravilnost moramo pokazati za vse trojice vhodnih števil a, b in c. Pričnimo takole: recimo da je število a manjše tako od b kot od c. To pomeni, da velja a < b in hkrati a < c. Za ta primer bi moral biti izhod algoritma enak a. Pa je res? Seveda! Ker po predpostavki velja a < b, je pogoj v prvem pogojnem stavku izpolnjen. Zaradi a < c je pogoj izpolnjen tudi v drugem pogojnem stavku, kar pomeni, da funkcija vrne število a. Na ta način smo zajeli že ogromno možnih vhodov (npr. vhod a = 2, b = 3, c = 4 ali pa vhod a = −50, b = −30, c = −40), ne pa še vseh. Lahko se zgodi, da je število b najmanjše (b < a in b < c). Tudi v tem primeru ni težko preveriti, ali se rezultat funkcije (število b) ujema s pričakovanim izhodom. Preverimo še možnost, da je število c najmanjše (torej c < a in c < b). V tem primeru bi moral biti rezultat funkcije enak c. Drži! Funkcija vrne c tako v primeru, ko je število a manjše od števila b, kot tudi v nasprotnem primeru.

Vaja

Oglejmo si še dokaz pravilnosti algoritma, ki vsebuje zanko. Naslednja funkcija vrne najmanjše število v podani neprazni tabeli:

Izvedi Počisti


Vaja