Vaja

Glavna slabost diagramov poteka je v tem, da dopuščajo skoke na poljubne ukaze, teh pa številni programski jeziki ne podpirajo. Na primer:


Diagrama poteka na levi v python sploh ne moremo neposredno prepisati. Nekateri starejši jeziki, kot je npr. pascal, so poleg pogojnih in zančnih konstruktov ponujali tudi stavek goto, s katerim je bilo mogoče skočiti na poljubno vrstico programa, celo denimo v notranjost neke druge zanke. Vendar pa se je izkazalo, da stavek goto omogoča izdelavo nepregledne »špagetne« kode, kot temu pravimo v žargonu. Že leta 1968 je slavni nizozemski računalnikar Edsger W. Dijkstra razglasil stavek goto za škodljivega, danes pa je ta stavek že skoraj povsem izumrl.

Vaja