Različni algoritmi za isti problem

Vidimo, da je drugi algoritem veliko lažje prilagoditi večjemu problemu. Še več: drugi algoritem zlahka prilagodimo tako, da bo deloval za splošen problem iskanja najmanjšega števila v neprazni tabeli:

Izvedi PočistiPrvega algoritma ne bi mogli tako posplošiti, saj bi potrebovali poljubno globoko vgnezdene pogojne stavke. Če bi ga želeli prilagoditi za delovanje v tabeli števil, bi nujno morali uvesti dodatne spremenljivke, s čimer pa bi seveda dobili precej drugačen algoritem. Naš drugi algoritem za problem MIN3 je torej nedvomno prilagodljivejši od prvega.

*Pravilnost algoritma

Algoritem za podani problem je pravilen, ko za vsak konkreten vhod, ki ustreza podanim omejitvam, ustvari izhod, ki je skladen z definicijo problema. Če je množica veljavnih vhodov končna, potem lahko pravilnost algoritma preverimo tako, da za vsak veljaven vhod izvršimo algoritem in primerjamo njegov izhod s pričakovanim.

Vaja

Vaja

Vaja