Zapis algoritma z diagramom poteka

Z diagramom poteka lahko korake izvajanja algoritma prikažemo grafično. Oglejmo si, kako bi naš algoritem za problem MIN3 zapisali z diagramom poteka:

Diagramov poteka ni težko razumeti. Z elipsami označujemo začetek in konec algoritma, s paralelogrami vhod in izhod, z rombi pogoje, s pravokotniki pa osnovne stavke, kot so npr. prirejanja. S puščicami označujemo zaporedje izvajanja stavkov.

Primer: Vsota prvih n števil

Zapišimo še algoritem, ki sešteje prvih n pozitivnih celih števil. Najprej ga zapišimo kot funkcijo:


Izvedi PočistiSedaj pa isti algoritem zapišimo še z diagramom poteka:

Po izvedbi stavkov i += 1 in vsota += i skočimo nazaj na preverjanje pogoja i < n in tako dosežemo, da se stavka izvajata, dokler je pogoj izpolnjen. Ko pogoj ni več izpolnjen, sporočimo, da spremenljivka vsota vsebuje izhod algoritma, in algoritem končamo.