Množica

Spomnimo se, da je vrstni red elementov v zaporedju pomemben, poleg tega pa se elementi v njem lahko ponavljajo. Za množico ne velja nič od tega: vrstni red elementov ni bistven, vsak element pa lahko v njej nastopa samo enkrat. Množico zato uporabljamo v primerih, ko so pomembne le pripadnosti elementov v njej, ne pa njihovi položaji.

Tako kot zaporedja se tudi množice pogosto pojavljajo v vsakdanjem življenju. Lahko rečemo, da dijaki na zaključnem izletu tvorijo množico, saj v njej nimamo podvajanj, poleg tega pa nas za vsakega dijaka zanima zgolj to, ali se je izleta udeležil, nima pa smisla govoriti o vrstnem redu udeležencev izleta.

Množice v pythonu

V pythonu nam je množica na voljo kar kot vgrajeni podatkovni tip set. Množico lahko ustvarimo tako, da funkciji set podamo tabelo njenih elementov:

Izvedi PočistiElementi množice se izpišejo v vrstnem redu, ki ga ne moremo vnaprej predvideti. To je razumljivo, saj vrstni red elementov pri množicah ni pomemben. Morebitna podvajanja se preprosto ignorirajo:

Izvedi Počisti					

Prazno množico ustvarimo z izrazom set().

Vaja

Vaja

Izdelava množic v samostojnem interaktivnem tolmaču ali programu