Operacije nad množicami

Če želimo presek množic a in b ponovno shraniti v množico a, moramo uporabiti stavek a = a.intersection(b) ali pa a.intersection_update(b). Pri uniji uporabimo stavek a = a.union(b) ali a.update(b), pri razliki pa stavek a = a.difference(b) ali a.difference_update(b):

Izvedi PočistiSta stavka a = a.intersection(b) in a.intersection_update(b) enakovredna? Skoraj! V večini primerov se resda obnašata enako (le da je drugi nekoliko učinkovitejši), obstajajo pa primeri, ko se ne. Radovedneži si lahko razliko ogledate tukaj.

Vaja

Vaja

Ker položaj elementov pri množicah ni definiran, do posameznih elementov ne moremo dostopati enako kot pri tabelah (torej kot množica[indeks]). Lahko pa se po elementih množice sprehodimo:

for element in množica:
  # obdelaj element

Vaja