*Implementacija z dvojiškim iskalnim drevesom

Vaja

Vaja

Vaja

Dvojiško iskalno drevo

Dvojiško iskalno drevo je posebna oblika dvojiškega drevesa, v katerem za vsako vozlišče velja, da so vsi elementi v njegovem levem poddrevesu manjši, v njegovem desnem poddrevesu pa večji od elementa v obravnavanem vozlišču. Na primer, to drevo je iskalno, saj opisana lastnost velja za vsa vozlišča.

Vaja

Iskalno drevo se tako imenuje zato, ker omogoča učinkovito iskanje elementov. Če nas zanima, ali element x pripada množici (torej, ali se nahaja v drevesu), najprej preverimo element v korenu drevesa. Če je ta element enak x, smo ga našli. Če je iskani element x manjši od elementa v korenu, se pomaknemo v levega naslednika korena in postopek ponovimo, saj vemo, da elementa x v desnem poddrevesu korena zanesljivo ni. (Zakaj?) Če je iskani element x večji od elementa v korenu, pa se pomaknemo v desnega naslednika korena in postopek ponovimo. Iskanje se konča, ko element najdemo ali pa ko vozlišče, v katero bi se morali pomakniti, ne obstaja. V tem primeru vemo, da elementa x v drevesu (oziroma množici) ni.